37 هزار نفر از موزه های تهران دیدن کردند

فرداد پرواز

31 اردیبهشت 1396


مدیر اداره کل موزه ها از بازدید 37 هزار و 531 نفر گردشگر داخلی و خارجی از موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، در استان تهران خبر داد.

محمدرضا کارگر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در روز 28 اردیبهشت همزمان با روز جهانی موزه که بازدید از موزه های زیر نظر سازمان میراثی فرهنگی و گردشگری رایگان بود، بیش از 37 هزار نفر فقط از موزه های این سازمان در استان تهران دیدن کردند.

به گفته وی، میزان بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در این روز 11 هزار نفر، بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران هشت هزار و 863 نفر، بازدید از مجموعه جهانی کاخ گلستان، هفت هزار و 200 نفر و بازدید از موزه ی ملی ایران پنج هزار و 468 نفر بوده است.

او تاکید کرد: بر این اساس مجموعه ی فرهنگی تاریخی سعدآباد با بازدید 11 هزار نفر پیشرو ،در این بازدیدهاست.

کارگر ادامه داد: آمار به دست آمده علاوه بر چهار موزه ی دراختیار اداره کل موزه ها، چند موزه در اختیار اداره کل استان تهران مانند موزه فرش، رضا عباسی و آبگینه و سفالینه های ایران ،را نیز در بر دارند.


http://www.donyayesafar.com