هدف 1 میلیارد مسافر برای پرواز در پروازهای سوخت پایدار هواپیمایی تا سال 2025 است

09 اسفند 1396

ژنو - اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) هدف یک میلیارد مسافر را برای پرواز در هواپیمایی که توسط مخلوط سوخت جت و سوخت حمل و نقل پایدار (SAF) تا سال 2025 پرواز می کند، تعیین کرد. این آرزو در دهمین سالگرد اولین پرواز برای ترکیب سوخت حمل و نقل هوایی پایدار و سوخت جت معمولی می باشد.

در تاریخ 24 فوریه 2008، بوئینگ 747 ویرجین اقیانوس اطلس از لندن به آمستردام با سوخت های پایدار هواپیما در یکی از موتورهای خود پرواز کرد. این پرواز حیاتی بودن سوخت های زیستی را نشان داد که می توان با استفاده از سوخت های سنتی جت با استفاده از زیرساخت های فرودگاه موجود. پروازی که به طور کامل توسط سوخت پایدار طراحی شده است، توانایی کاهش انتشار کربن این پرواز را تا 80٪ کاهش می دهد.حرکت برای سوخت های پایدار حمل و نقل در حال حاضر غیر قابل توقف است. ما می خواهیم 1 میلیارد مسافر تا سال 2025 پرواز پرواز ترکیبی SAF را داشته باشیم. این امر آسان نخواهد بود. ما به دولت ها نیاز داریم تا یک چارچوب برای ایجاد انگیزه تولید SAF و اطمینان از آن را به عنوان جذاب الكترورد دونانیك، مدیرعامل و مدیر یاتا یاتا، به عنوان سوخت های زیستی تولید می شود.

https://www.traveldailynews.com