هدف ویتنام افزایش گردشگری است

فرداد پرواز

5 دی 1396


هانوی - ویتنام HANOI — Vietnamمی خواهد تا سال 2020 گردشگری یک بخش کلیدی اقتصادی باشد که یک نیروی محرک برای توسعه بخش های دیگر را ایجاد می کند.

کشور انتظار دارد که تا آن زمان 17-20 میلیون بازدید کننده خارجی و 82 میلیون داخلی را جذب کند.

انتظار می رود که بازدیدکنندگان در سال 2020، 35 میلیارد دلار در کشور مصرف کنند، انتظار می رود که صادرات به صورت موضعی از طریق گردشگری به 20 میلیارد دلار برسد و امیدوار است که این شغل برای چهار میلیون نفر از جمله 1.6 میلیون شغل مستقیم ایجاد شود.

نگوین وان تیان Nguyen Van Tuanمدیر کل اداره ملی گردشگری General Director of National Administration of Tourismروز گذشته در یک کارگاه بازسازی بخش گردشگری ویتنام گفت که این قطعنامه انگیزه توسعه بخش را ایجاد کرد و همچنین باعث تغییر آگاهی عمومی در مورد گردشگری شد.


http://business.inquirer.net