دلیل هجوم گردشگران اروپایی به مصر

فرداد پرواز

30 آذر 1396


قاهره - 17 دسامبر 2017: مهمترین بازار گردشگری مصر را در اکتبر 2017 پس از اینکه اکثر کشورهای اروپایی محدودیت سفر به شرم الشیخ، محبوب ترین مقصد توریست مصر و دیگر مقصد های دریای سرخ را لغو کرد،بر اساس گزارش آژانس مرکزی برای عمومیت و آمار عمومی (CAPMAS)، تعداد گردشگران بازدید کننده از مصر از اروپای غربی در ماه اکتبر در مقایسه با اکتبر 2016، 74.7 درصد افزایش یافته است.این گزارش اضافه کرد که تعداد گردشگران ایتالیا به میزان 99.9 درصد و از آلمان به میزان 96.8 درصد افزایش یافته است، و در نتیجه U.K. با افزایش 70.3 درصد افزایش یافته است همچنین ورود گردشگران از شرق اروپا نیز 116.4 درصد افزایش یافته است، با 111،006 گردشگر در اکتبر 2017، در مقایسه با همان ماه گذشته سال گذشته. تعداد گردشگران از اوکراین 86.2 درصد افزایش یافته است، در حالی که گردشگران از جمهوری چک با 71 درصد افزایش رو به رو بوده است.


https://www.egypttoday.com