هتل Virgin Hotels اولین ملک اروپایی را در ادینبورگ اسکاتلند اعلام کرد

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


هتل های Virgin Hotels ، هتل لوکس هتل توسط شرکت ویرجین گروه موسس Sir Richard Branson ، برنامه های خود را در Edinburgh ، اسکاتلند اعلام کرد. انتظار می رود که در سال 2020 افتتاح شود، توسعه ها یک لحظه مهم در تاریخ ویرجین هتل ها را نشان می دهد و انتظار می رود که پروژه های انگلیس و اروپایی در سال های آینده نیز به آن افزوده شود. این هتل در ساختمان های برجسته هند در خیابان 1-6 ویکتوریا خیابان در شهر قدیمی ادینبورگ واقع شده است.


https://www.traveldailynews.com