هتل COMO Uma Canggu موج جدیدی در بالی ایجاد می کند.

فرداد پرواز

2 بهمن 1396


هتل لوکس بالی The luxury Bali، فقط در شمال غربی Seminyak ، در ماه فوریه افتتاح خواهد شد. این باشگاه ساحلی، باشگاه بخشی از گشت و گذرگاه اقامتگاه است . مسافران آگاه از سلامت نیز از جلسات تناسب اندام روزانه، درمان های جامع و آب لذت خواهند برد. هتل COMO Uma Canggu موج جدیدی در بالی ایجاد می کند.


http://edition.cnn.com