هتلی دیدنی که مرز بین دو کشور است

فرداد پرواز

30 مرداد 1396


هتل آربز به یکی از جاذبه های گردشگری سوئیس و فرانسه ،تبدیل شده است .

هتلی در مرز سوئیس و فرانسه ساخته شده که امروزه به جاذبه گردشگری این دو کشور تبدیل شده است. این هتل که نامش arbez است در شهر مرزی کیور و بین این دو کشور سرسبز اروپایی واقع شده و ساختمان آن مربوط به جنگ جهانی دوماست.

هنگام حضور در رستوران هتل، مسافران در قسمت فرانسه می نشینند و گارسون ها غذای آنها را از بخش سوئیس سرو می کنند یا این امکان وجود دارد شما دور میزی بنشینند که یک طرف آن در سوئیس و طرف دیگر آن در فرانسه است و درحالی که در خاک فرانسه نشسته اند، غذای خود را از بشقابی بردارند که در خاک سوئیس قرار دارد.

این هتل دو آدرس فرانسوی و سوئیسی دارد و پیش از مرزبندی دو کشور ،ساخته شده است.


tnews.ir