هتل های Rove Hotels با عربستان سعودی با اولین هتل در ناحیه خلیج La Sun waterfront گسترش می یابد

فرداد پرواز

21 بهمن 1396


هتل های Rove Hotels ، نام تجاری زندگی مدرن معاصر، علامت ورود به عربستان سعودی است. منطقه مرکزی در ناحیه ساحلی خلیج La Sun ، اموال جدید Rove شامل 240 اتاق و امکانات راحت است.

هتل های Rove، یک شرکت مشترک Meraas و Emaar Properties PJSC، اعلام کرده است که گسترش آن به عربستان سعودی با شهر روح سلطان عبدالله، واقع در ناحیه ساحلی Bay Sun Sun City Abdullah KAEC) در مجاورت کالج تجاری و کارآفرینی شاهزاده محمد بن سلمان (MBSC) و مرکز تازه تاسیس کارآفرینی است.

Rove King Abdullah Economic City اولین هتل تحت مارک تجاری معاصر سبک زندگی مدرن خارج از امارات است که از اولین هتل های Rove در عربستان سعودی است.


https://www.traveldailynews