نپال Nepal در سال 2017 تعداد بازدیدکنندگان 940،000 بازدید کننده را پذیرفت

فرداد پرواز

14 دی 1396


طبق داده های مأمور وزارت مهاجرت (DoI)، نپال در سال 2017 از 940،218 گردشگر استقبال کرد.دولت هدف خود را برای استقبال از یک میلیون بازدید کننده در طول برنامه گردشگری نپال سال 2011 تعیین کرده است. اما هدف تا به حال بخش گردشگری را نادیده گرفته است.

راجو پراساد پودل، افسر اطلاعاتی DoI، به جمهوریخواه گفت: "اگر تعداد گردشگران هند به نپال را از طریق مسیر زمینی شمارش کنیم، رقم ورودی از یک میلیون علامت عبور خواهد کرد."به گفته پوولد، شمار گردشگران هند که وارد کشور می شوند بدون ثبت نام در دفاتر مهاجرت در نقاط مرزی نیز بسیار بالا است.


http://www.myrepublica.com