نمایندگی های Forest و Tourism Depts بخش گردشگری باید با هم کار کنند

فرداد پرواز

25 دی 1396


وزیر نیرو M M Mani. گفت: "به نظر می رسد که این موضوع به مقامات مسئولیت رسیدگی به فعالیت های گردشگری منطقه را داده است و اگر ادامه یابد، هیچ پیشرفتی در این بخش نمی تواند به دست آید."او پس از افتتاح اولین سفر دریایی Jalayathra، یک قایق دو نفره جدید معرفی شده توسط شرکت توسعه گردشگری کرال (KTDC) در دریاچه Thekkady در Idukki صحبت کرد.وی گفت که ادارات جنگل و گردشگری باید در هماهنگی کار کنند، با توجه به اینکه هر نقطه گردشگری یک نهاد عمومی است و مسئولیت آن همه ابتکارات برای بهبود آن است. "Thekkadyیکی از مرکزهای مهم توریستی دولت است. و اکثر بازدیدکنندگان اینجا خارجی هستند. از این رو، Thekkady می تواند سهم خوبی برای سرمایه گذاری خارجی دولت داشته باشد. بنابراین، باید تلاش شود تا امکانات زیربنایی آن بهبود یابد.


http://www.newindianexpress.com