نمایشگاه صنعت گردشگری در منطقه آزاد انزلی

فرداد پرواز

12 تیر 1396


نمایشگاه صنعت گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری گردشگری مناطق آزاد ایران با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، فرمانداران شهرستانهای رشت و انزلی و معاونین و مدیران گردشگری مناطق آزاد ایران در مرکز همایشها ونمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.


http://tnews.ir