نمایشگاه شکوه تمدن‌های آسیایی در چین و حضور ایران

فرداد پرواز

25 اردیبشت 98


نمایشگاه «شکوه تمدن آسیایی» روز دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۹۸ در شهر پکن افتتاح شد

و موزه ملی ایران با ۱۵ اثر در این نمایشگاه حضور دارد که قدیمی‌ترین آن، سنگ پی بنای داریوش هخامنشی است و جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران در این مراسم، لوح یادبود پی بنای کاخ آپادانای شوش از داریوش اول را معرفی کرد.

موزه ملی چین، یک موزه هنری است که در ضلع شرقی میدان تیان آن من در پکن واقع شده است. هدف موزه آموزش در مورد هنر و تاریخ چین است و اداره وزارت فرهنگ جمهوری خلق چین است. این موزه یکی از بزرگترین موزه های جهان است.