نشست سفری Uzakrota در استانبول برگزار می شود.

فرداد پرواز

9 آبان 97


نشست سفری Uzakrota، رویداد گردشگری مؤثر در سال 2018 است با مشارکت بیش از 2500 متخصص گردشگری داخلی و خارجی که در آن بیش از 100 سخنران به موضوعاتی از قبیل "چگونه ایجاد کردن یک برند جدید در عصر دیجیتال، بازاریابی Omnichannel در گردشگری پرداخته اند.

"همکاری های استراتژیک، API ها و تجزیه و تحلیل داده ها، به دست آوردن سهم بازار با استفاده از روش های پرداخت"، "قدرت بازار های در حال تحول و بستر های آنلاین" و "پیشرفت های جهانی در رابطه با بلیط ایرلاین ها" در 5 صحنه در 57 جلسه.

حامیان اصلی این رویداد که در روز 12 دسامبر در مرکز کنفرانس هیلتون بوفوروس Hilton Bosphorus برگزار می شود، عبارتند از: Amadeus، شرکت هواپیمایی امارات، گردشگری کره، Atlasglobal و GoGlobal