دفتر مرکزی ایرلاین شاهد

فرداد پرواز

نشانی :

ميدان توحيد، خيابان پرچم، جنب كانون توحيد، پلاك51 طبقه2

شماره تماس :

88690432-7

6435228