دفتر مرکزی ایرلاین آلیتالیا

فرداد پرواز

نشانی :

ميدان آرژانتين- ضلع شمال غربي ميدان ساختمان بانك تجارت طبقه دوم

شماره تماس :

88700356-7