نشانه های اروپایی برای ساخت یک پل نور با چین

فرداد پرواز

30 بهمن 1396


BRUSSELS - نشانه های متعدد و جاذبه های سراسر اروپا برای ایجاد یک پل نور با چین در 2 مارس و 3 مارس 2018 تنظیم شده اند که سایه قرمز را برای جشن سالگرد گردشگری سال 2018 چین (ECTY) جشن می گیرند. جشن پانزدهمين جشنواره همزمان با جشنواره فانوس در چين است كه آخرين جشن سال نو را نشان ميدهد. تاکنون ستون اروپایی پل نور شامل 30 محل در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا است. حوادث فرهنگی که شامل جوامع محلی و چینی می شود، نور گذاری نشانه ها را در چندین محل همراه می کند.

ابتکار پل نور با هدف افزایش آگاهی از اهداف کمتر شناخته شده اروپایی در چین است. این هم یک فرصت برای جوامع اروپایی و چینی است تا فرهنگ های یکدیگر را بهتر آشنا و درک کنند. ستون چینی پل نور در تاریخ 9 مه 2018 به مناسبت روز اروپا ساخته خواهد شد.


https://www.traveldailynews.com