نسیم کریسمس در Holywell در 17 دسامبر

فرداد پرواز

25 آذر 1396


یک روز سرگرم کننده خانوادگی تحت عنوان "نسیم کریسمس" در روز یکشنبه 17 دسامبر در Holywell، منطقه اصلی تفریحی درBlue و جان کوه پارک ملی آبی Mountains National Park و میراث جهانی ( World Heritage Site) برگزار می شود.این رویداد از ساعت 10 صبح ، توسط اداره حفاظت و توسعه جامائیکا (JCDT)، سازمان مدیریت پارک از طرف اداره حفاظت منابع طبیعی (NRCA) تأسیس شده است ،شروع می شود.این یکی از فعالیت های است که توسط JCDT برای مراجعه به 25 سالگرد پارک ملی، که در تاریخ 25 فوریه 2018 جشن گرفته می شود، برگزار می شود. پارک در سال 1993 از طریق سفارش حفاظت از منابع طبیعی تاسیس شد و شامل گروهی از ذخایر جنگلی تحت قانون جنگل 1937 منتشر شده است.


http://jis.gov.jm