لیست تور کلمبو -کندی - بنتوتا

,2 شب کلمبو + 2شب کندی + 3 شب بنتوتا
شروع قیمت :,12245000تومان
ایرلاین :Air Arabia
, 2 شب کلمبو +3 شب کندی + 4 شب بنتوتا
شروع قیمت :,15345000تومان
ایرلاین :Air Arabia
, 2 شب کلمبو +3 شب کندی + 4 شب بنتوتا
شروع قیمت :,15345000تومان
ایرلاین :
,2شب کلمبو+3شب کندی+3شب بنتوتا
شروع قیمت :,12695000تومان
ایرلاین :