فرداد پرواز

تور کوالالامپور - سنگاپور(ویژه نوروز)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5520000 تومان 6870000 تومان 5395000 تومان 4700000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

5815000 تومان 7430000 تومان 5665000 تومان 4835000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

5975000 تومان 7735000 تومان 5805000 تومان 4895000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6115000 تومان 8010000 تومان 5940000 تومان 4945000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6270000 تومان 8290000 تومان 6080000 تومان 4990000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6410000 تومان 8560000 تومان 6199000 تومان 5085000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6010000 تومان 7805000 تومان 5845000 تومان 4920000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6485000 تومان 8695000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6620000 تومان 8955000 تومان 6390000 تومان 5165000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6785000 تومان 9270000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6795000 تومان 9290000 تومان 6505000 تومان 5195000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

7090000 تومان 9860000 تومان 6835000 تومان 5335000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

6990000 تومان 9670000 تومان 6925000 تومان 5290000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

7810000 تومان 10565000 تومان 7490000 تومان 5590000 تومان

تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5395000 تومان
کودک بدون تخت
4700000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5815000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7430000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5665000 تومان
کودک بدون تخت
4835000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7735000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5805000 تومان
کودک بدون تخت
4895000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6115000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8010000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5940000 تومان
کودک بدون تخت
4945000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6080000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8560000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6199000 تومان
کودک بدون تخت
5085000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7805000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5845000 تومان
کودک بدون تخت
4920000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6485000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8695000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8955000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6390000 تومان
کودک بدون تخت
5165000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6785000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9270000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6505000 تومان
کودک بدون تخت
5195000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9860000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6835000 تومان
کودک بدون تخت
5335000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9670000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6925000 تومان
کودک بدون تخت
5290000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10565000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
7490000 تومان
کودک بدون تخت
5590000 تومان
توضیحات
تاریخ های حرکت : 27 اسفند 96 05 فروردین 97
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور - سنگاپور(ویژه نوروز),
  مدت اقامت:8 شب و 9 روز,
  تاریخ اعتبار:24 اسفند ماه,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,گرفتن ویزا,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :55200000ریال,
  کشور مقصد:مالزی,سنگاپور,
  شهر مقصد:کوالالامپور,سنگاپور,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • 1.پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
  2.هزینه نوزاد 800/000 تومان می باشد .
  3.زمان لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور 10 روز کاری می باشد.
  4.مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده و آژانس فرداد پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت ندارد .
  5.مسیر بین کوالالامپور تا سنگاپور بصورت ترانسفر زمینی بوده که طول مدت آن 5 ساعت میباشد.
  6.هر گونه تغییر هتل و یا کنسل نمودن تور مشمول کنسلی حسب مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.
  7.در صورت افزایش نرخ ارز تا 5% ما به التفاوت آن اخذ می گردد.
  8.قبل ار رزرو حتما با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید یا از طریق سیستم رزرواسیون آنلاین Fardadtour.com نسبت به مشاهده نرخ ها اقدام فرمائید.