تـــور ژاپـــن ( ویــژه نــوروز )

Emirates Airlines

تـــور ژاپـــن ( ویــژه نــوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
STAR 5 HOTEL
2safar
B.B
STAR 5 HOTEL
2safar
B.B
STAR 5 HOTEL
2safar
B.B
STAR 5 HOTEL
2safar
B.B
STAR 5 HOTEL
2safar
B.B
STAR 5 HOTEL
2safar
B.B

62360000 تومان

77960000 تومان

62360000 تومان

55460000 تومان

28160000 تومان

توکیو - هاکونه - اوزاکا - کیوتو - نارا - کوبه STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

62360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

77960000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

62360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

55460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

28160000 تومان

موقعیت مکانی
توکیو - هاکونه - اوزاکا - کیوتو - نارا - کوبه
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران