هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
14090000 تومان 18600000 تومان 14090000 تومان 9300000 تومان 8600000 تومان 4 شب پکن - 4 شب شانگهای

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
14090000 تومان
کودک با تخت
9300000 تومان
کودک بدون تخت
8600000 تومان
توضیحات
STD ROOM
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.