فرداد پرواز
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
12000000 تومان 16000000 تومان 12000000 تومان 11500000 تومان 8000000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
16000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
12000000 تومان
کودک با تخت
11500000 تومان
کودک بدون تخت
8000000 تومان
توضیحات
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.