لیست تور هانوی - هالونگ - هوشی مین

,3 شب هانوی+1 شب خلیج هالونگ +3 شب هوشی مین
شروع قیمت :,625 دلار
ایرلاین :Oman Air