تــور هــوشی مـین - مـوینه ( نـوروز 98 )

Turkish Airlines

تــور هــوشی مـین - مـوینه ( نـوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LE DUY HOTEL
2safar
B.B
TIEN DAT MUI NE RESORT
2safar
B.B

13900000 تومان

17900000 تومان

13900000 تومان

12900000 تومان

11900000 تومان

هوشی مین - موینه SUPERIOR PACKAGE
RAMANA HOTEL SAIGON
2safar
B.B
SUNNY BEACH RESORT
2safar
B.B

14700000 تومان

19200000 تومان

14700000 تومان

13200000 تومان

12200000 تومان

هوشی مین - موینه FIRST CLASS
EQUATORIAL SAI
2safar
B.B
SEA LINKS BEACH HOTEL
2safar
B.B

16500000 تومان

21900000 تومان

16500000 تومان

13900000 تومان

12900000 تومان

هوشی مین - موینه DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - موینه
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12200000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - موینه
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - موینه
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران