تـور هـوشی مین - مـوینه - هـانوی - خلیج هـالونگ ( نوروز 98 )

Turkish Airlines

تـور هـوشی مین - مـوینه - هـانوی - خلیج هـالونگ ( نوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

16500000 تومان

19900000 تومان

16500000 تومان

13300000 تومان

11900000 تومان

هوشی مین - موینه - هانوی - خلیج هالونگ SUPERIOR PACKAGE
RAMANA HOTEL SAIGON
2safar
B.B
KURETAKESO HOTEL
2safar
B.B
SYRENA CRUISE
2safar
B.B
SUNNY BEACH RESORT & SPA
2safar
B.B

17500000 تومان

20900000 تومان

17500000 تومان

13900000 تومان

12200000 تومان

هوشی مین - موینه - هانوی - خلیج هالونگ FIRST CLASS
EQUATORIAL HOTEL SAI GON
2safar
B.B
DAEWOO HOTEL HANOI
2safar
B.B
GOLDEN CRUISE
2safar
B.B
SEA LINKS BEACH HOTEL
2safar
B.B

19900000 تومان

25700000 تومان

19900000 تومان

16900000 تومان

14900000 تومان

هوشی مین - موینه - هانوی - خلیج هالونگ DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - موینه - هانوی - خلیج هالونگ
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12200000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - موینه - هانوی - خلیج هالونگ
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - موینه - هانوی - خلیج هالونگ
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران