فرداد پرواز

تور ترکیه | مارماریس ( نوروز 98 )

Qeshm Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5370000 تومان 7990000 تومان 5370000 تومان 4490000 تومان 3990000 تومان مارماریس

STD ROOM

6990000 تومان 9990000 تومان 6990000 تومان 4990000 تومان 4450000 تومان مارماریس

STD ROOM

6990000 تومان 9790000 تومان 6990000 تومان 4990000 تومان 4490000 تومان مارماریس

STD ROOM

7990000 تومان 10990000 تومان 7990000 تومان 4990000 تومان 4490000 تومان مارماریس

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5370000 تومان
کودک با تخت
4490000 تومان
کودک بدون تخت
3990000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6990000 تومان
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6990000 تومان
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
4490000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7990000 تومان
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
4490000 تومان
توضیحات
STD ROOM