تـور مسقـط - صـلاله ( ویــژه نــوروز )

Oman Air

تـور مسقـط - صـلاله ( ویــژه نــوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TULIP INN DOWN TOWN
2safar
B.B
HAMDAN PLAZA
2safar
B.B

12500000 تومان

18500000 تومان

12500000 تومان

8500000 تومان

6500000 تومان

مسقط - صلاله STD ROOM
AL FALAJ MUSCAT
2safar
B.B
INTERCITY HOTEL
2safar
B.B

13300000 تومان

19900000 تومان

13300000 تومان

8900000 تومان

6900000 تومان

مسقط - صلاله STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6500000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط - صلاله
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط - صلاله
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران