تــور شـانگـهای - پــکـن ( نـوروز 98 )

Mahan Air

تــور شـانگـهای - پــکـن ( نـوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

15900000 تومان

19600000 تومان

15900000 تومان

14500000 تومان

10200000 تومان

شانگهای - پکن STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10200000 تومان

موقعیت مکانی
شانگهای - پکن
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران