تــور ســنت پتــرزبورگ - مسکــو ( نــوروز 98 )

Mahan Air

تــور ســنت پتــرزبورگ - مسکــو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8990000 تومان

11900000 تومان

8990000 تومان

7990000 تومان

6990000 تومان

سنت پترزبورگ - مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6990000 تومان

موقعیت مکانی
سنت پترزبورگ - مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران