فرداد پرواز

تور بلغارستان

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
22700000 تومان 24800000 تومان 22700000 تومان 15200000 تومان 13500000 تومان

فردادپرواز
B.B
24800000 تومان 29900000 تومان 24800000 تومان 15500000 تومان 13800000 تومان

فردادپرواز
B.B
25400000 تومان 28500000 تومان 25400000 تومان 15800000 تومان 14200000 تومان

25700000 تومان 30000000 تومان 25700000 تومان 16000000 تومان 14700000 تومان

فردادپرواز
B.B
26000000 تومان 30200000 تومان 26000000 تومان 16800000 تومان 15400000 تومان

27000000 تومان 33400000 تومان 27000000 تومان 17200000 تومان 15700000 تومان

فردادپرواز
ALL
28700000 تومان 34300000 تومان 28700000 تومان 17700000 تومان 16200000 تومان

فردادپرواز
ALL
28800000 تومان 34600000 تومان 28800000 تومان 18200000 تومان 16500000 تومان

فردادپرواز
H.B
29000000 تومان 38500000 تومان 29000000 تومان 18500000 تومان 16600000 تومان

فردادپرواز
U.ALL
29300000 تومان 33700000 تومان 29300000 تومان 18700000 تومان 17000000 تومان

فردادپرواز
B.B
29600000 تومان 36600000 تومان 29600000 تومان 19000000 تومان 17200000 تومان

29900000 تومان 35800000 تومان 29900000 تومان 19400000 تومان 17600000 تومان

فردادپرواز
ALL
31000000 تومان 33700000 تومان 31000000 تومان 19700000 تومان 17800000 تومان

فردادپرواز
U.ALL
33800000 تومان 43300000 تومان 33800000 تومان 20200000 تومان 18200000 تومان

فردادپرواز
ALL
34300000 تومان 46000000 تومان 34300000 تومان 20600000 تومان 18700000 تومان

35000000 تومان 41700000 تومان 35000000 تومان 21000000 تومان 19200000 تومان

30000000 تومان 39200000 تومان 30000000 تومان 21600000 تومان 19600000 تومان

37000000 تومان 46300000 تومان 37000000 تومان 28600000 تومان 26800000 تومان

38600000 تومان 60300000 تومان 38600000 تومان 22000000 تومان 20200000 تومان

45700000 تومان 67400000 تومان 45700000 تومان 29000000 تومان 27200000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
22700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
24800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
22700000 تومان
کودک با تخت
15200000 تومان
کودک بدون تخت
13500000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
24800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
29900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
24800000 تومان
کودک با تخت
15500000 تومان
کودک بدون تخت
13800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
25400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
28500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
25400000 تومان
کودک با تخت
15800000 تومان
کودک بدون تخت
14200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
25700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
30000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
25700000 تومان
کودک با تخت
16000000 تومان
کودک بدون تخت
14700000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
26000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
30200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
26000000 تومان
کودک با تخت
16800000 تومان
کودک بدون تخت
15400000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
27000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
33400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
27000000 تومان
کودک با تخت
17200000 تومان
کودک بدون تخت
15700000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
28700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
34300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
28700000 تومان
کودک با تخت
17700000 تومان
کودک بدون تخت
16200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
28800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
34600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
28800000 تومان
کودک با تخت
18200000 تومان
کودک بدون تخت
16500000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
29000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
38500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
29000000 تومان
کودک با تخت
18500000 تومان
کودک بدون تخت
16600000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
29300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
33700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
29300000 تومان
کودک با تخت
18700000 تومان
کودک بدون تخت
17000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
29600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
36600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
29600000 تومان
کودک با تخت
19000000 تومان
کودک بدون تخت
17200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
29900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
35800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
29900000 تومان
کودک با تخت
19400000 تومان
کودک بدون تخت
17600000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
31000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
33700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
31000000 تومان
کودک با تخت
19700000 تومان
کودک بدون تخت
17800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
33800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
43300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
33800000 تومان
کودک با تخت
20200000 تومان
کودک بدون تخت
18200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
34300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
46000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
34300000 تومان
کودک با تخت
20600000 تومان
کودک بدون تخت
18700000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
35000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
41700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
35000000 تومان
کودک با تخت
21000000 تومان
کودک بدون تخت
19200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
30000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
39200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
30000000 تومان
کودک با تخت
21600000 تومان
کودک بدون تخت
19600000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
37000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
46300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
37000000 تومان
کودک با تخت
28600000 تومان
کودک بدون تخت
26800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
38600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
60300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
38600000 تومان
کودک با تخت
22000000 تومان
کودک بدون تخت
20200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
45700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
67400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
45700000 تومان
کودک با تخت
29000000 تومان
کودک بدون تخت
27200000 تومان
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بلغارستان,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:ویژه 4 و 11 تیر,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,معلولین,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :227000000ریال,
  کشور مقصد:بلغارستان,
  شهر مقصد:وارنا,
 • خدمات تور شامل: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان-7شب اقامت درهتل (سرویس طبق پکیج )-ویزا ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-یک روز گشت شهری و خرید با ناهار-سیم کارت رایگان
  1. نرخ کودک زیر 2 سال 500000 تومان می باشد. 2. زمان لازم جهت اخذ ویزا 10 روز کاری می باشد.. 3. پروازها بصورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ میگردد. 4. در صورت درخواست بلیت BUSINESS CLASS،مبلغ 000/000/1 تومان به مبالغ فوق اضافه میگردد 5. علاوه برهزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین،برای افراد بالای 55 سال،مبلغ 000/60 تومان ، مازاد اخذ خواهد شد. 6. از تائید هتل مورد نظر قبل از دریافت کانفرم کتبی جدا خودداری فرمائید و درصورت جا ندادن هتلها، هتل مشابه جایگزین می شود و هرگونه اختلاف نرخ به اطلاع خواهدرسید . 7. در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری،شرکت فرداد پرواز هیچگونه تعهدی در قبال صدور ویزا نداشته و کلیه هزینه ها طبق قوانین سازمان جهانگردی محاسبه و از مسافر اخذ میگردد. 8. مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد و آژانس فرداد پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت .
  مدارک لازم : اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار کامل،یک قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید(4*3)،تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح ،کپی صفحه اول و دوم شناسنامه روی برگه A4هر کدام به صورت جداگانه،کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزاروی برگه A4هرکدام به صورت جداگانه،گواهی اشتغال به کار یا اساسنامه شرکت با ترجمه: (موارد لازم در ترجمه گواهی اشتغال به کار:نام و نام خانوادگی/شماره گذرنامه/نام شرکت یا موسسه/سمت دقیق/مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه/میزان حقوق دریافتی ماهیانه/مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره)، پرینت حساب بانکی 3 ماه اخیر ، چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر: برای اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید