تــور روسیـــه | مسکــو - سنــت پتــرزبورگ

Aeroflot

تــور روسیـــه | مسکــو - سنــت پتــرزبورگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

9990000 تومان

11990000 تومان

9990000 تومان

8990000 تومان

6990000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6990000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران