تور هندوستان | دهلی - آگرا - جیپور

Mahan Air

تور هندوستان | دهلی - آگرا - جیپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CLARKS INN & SUITE
2safar
B.B
UTKARSH VILAS
2safar
B.B
VESTA INTERNATIONAL
2safar
B.B

5890000 تومان

8250000 تومان

5890000 تومان

4690000 تومان

3490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
COUNTRY INN SUITE
2safar
B.B
CLARKS SHIRAZ
2safar
B.B
MANSINGH JAIPUR
2safar
B.B

6190000 تومان

9450000 تومان

6190000 تومان

4990000 تومان

3490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
THE LEELA AMBIENCE
2safar
B.B
RAMADA PLAZA
2safar
B.B
CROWNE PLAZA
2safar
B.B

7190000 تومان

11190000 تومان

7190000 تومان

5490000 تومان

3490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران