هولنس نخست وزیر جامائیکا خواستار همکاری در گردشگری است

فرداد پرواز

08 آذر 1396


اندرو هولنس ، نخست وزیر جامائیکا، پتانسیل گردشگری را به عنوان ابزاری برای توسعه تحسین کرده است، در حالی که رشد هشدار دهنده در بخش باید پایدار باشد.او در کنفرانس جهانی توسعه مشاغل و همه جانبه: همکاری برای گردشگری پایدار، که در حال حاضر در مونگهو خلیج، جامائیکا برگزار می شود، سخنرانی کرد.

او گفت: گردشگری کلیدی برای انسجام اجتماعی و کاهش فقر است - این کنفرانس این جاه طلبی ها را تکمیل می کند.

ما به این موضوع آگاه هستیم و می دانیم که ما باید تغییر دهیم تا مزایای اجتماعی و اقتصادی گردشگری را باز کنیم.

در سال 2017، جامائیکا شاهد عملکرد قوی گردشگری بوده است که طی 9 ماه اول سال جاری بیش از 3.3 میلیون نفر بازدید می کنند.در حال حاضر کشور انتظار دارد که مجموع ورودی ها تا هفته ی نخست دسامبر به بیش از چهار میلیون نفر برسد.هولنس افزود: ما بسیاری از شهرک های گردشگری ما را احیا و توسعه می دهیم، در حال توسعه سواحل و پیاده روی ما، بازسازی معابر ما، تنظیم سواحل، در عین حال توجه به زیرساخت های محلی نیز می شود.

ما شهرهایمان را مدرن خواهیم کرد تا مردم محلی بتوانند از محصول گردشگری بهره مند شوند.

گردشگری برای شهروندان ما زندگی را بهتر می کند.


http://www.breakingtravelnews.com