نامه آزادی حمید صفت خواننده سرشناس در دستان مادرش

فرداد پرواز

حمید صفت خواننده معروف رپ که به اتهام قتل عمد ناپدری خود زندانی شده بود دقایقی پیش با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شد. قاضی پرونده در پاسخ به این سوال که آیا بحث قصاص صفت منتفی شده است یا خیر؟ افزود: این تصمیم با دادگاه است اما ظاهراً با توجه به نظریه کمیسیون 7 نفره پزشکی قانونی بایستی موضوع قصاص منتفی شده باشد. بنا بر آنچه اصغرقاسمی آقباش دیگر وکیل حمید صفت پیشتر اعلام کرده بود ، کمیسیون 7 نفره پزشکی قانونی 50 درصد علت مرگ ناپدری حمید صفت بیماری‌های او بوده است و بر این اساس قرار بازداشت متهم با موافقت دادگاه به قرار وثیقه تبدیل شده است. مبلغ وثیقه 600 میلیون تومان است .