میراث کشاورزی میمند احیا می شود

فرداد پرواز

12 شهریور 1396


مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند، از احیاء میراث کشاورزی این منظر با همکاری کشاورزان منطقه خبر داد.

به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، با توجه به اینکه طی سالهای اخیر بخشی از زمین های کشت دیم منظر فرهنگی میمند به دلیل خشکسالی رها شده بود، پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند،با استفاده از متخصصان مجرب کشور،درحال احیای این نوع کشاورزی است.

«مهناز اشرفی» با اعلام این خبر گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در یکسال گذشته،توسط پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند درحال پیگیری است،احیاء میراث کشاورزی است.

وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته بخش عمده ای از فعالیت مردم این منظر،در ارتباط با کشاورزی بوده ولی به دلیل خشکسالی های سالهای اخیر بخشی از زمین های کشاورزی به ویژه کشت دیم بلا استفاده مانده بود، این پایگاه،اقدام به مطالعه و بررسی راه حل های احیای کشت دیم در منظر فرهنگی میمند کرد.

مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند ادامه داد: از سال گذشته با استفاده از متخصصان مجرب در این زمینه و البته با همکاری کشاورزان و با برگزاری چندین نشست مشترک با آنها اقدام به کاشت بذر بومی در زمین های رها شده کردیم که خوشبختانه بسیار موفق بود.

وی اضافه کرد: این پروژه سعی دارد با ایجاد آزمایشگاه مطالعاتی در هر زمین کشاورزی به کشت بهترین بذر بومی سازگار با محیط دست یابد تا طی سالهای آینده بتوان این بذر سازگار شده را تکثیر و پرورش داد.

به گفته اشرفی، اکنون 15 کشاورز با پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند در حال همکاری هستند به طوری که این طرح نه تنها در دراز مدت می تواند سیمای بصری منظر فرهنگی میمند را متحول کند،که به لحاظ حضور و جذب کشاروزان و تقویت اقتصاد محلی نیز بسیار موثر است.


http://www.irna.ir