میراث امیدبخش دولت تدبیر در میراث فرهنگی

فرداد پرواز

7 شهریور 1396


سخن راندن از دستگاهی که روزگاری «حیات خلوت دولتها» نامیده می شد و برخلاف نامی بلند روی بام کوتاهش، سایۀ نابسامانی خیمه گسترده بود، اکنون که «دستگاه برتر دولتی در جشنواره شهید رجایی» شده و با وجود گامهای مستحکمی که در میدانهای جهانی،در هر سه حوزه تخصصی برداشت و چشم همه را در داخل و خارج خیره کرد و هنوز با پایی لنگان وسری گران، مسیر می پیماید، کار ساده ای نیست.

حال با پایان یافتن دوره پرشتابی که با شعار اعتدال و تدبیر و امید طی شد، فرصت مناسبی دست داد تا به قول اهل سینما یک «بازبینی» از «آنچه گذشت» و به تعبیر فلاسفه،از «شرح ما وقع» 4 ساله سازمان میراث فرهنگی داشته باشیم تا ببینیم «ارگ نشینان خیابان آزادی، تقاطع یادگار» چه میراثی به یادگار گذاشته اند. صنایع دستی به عنوان یکی از شاخص های اصلی صنایع فرهنگی و خلاق ایران جایگاهی اصیل و کهن دارد و همواره به عنوان یک هنر- صنعت مورد توجه بوده.

امتیازات صنایع دستی پرشمارند ولی هویت زایی، اشتغالزایی، ارزآوری و تمرکز زدایی، نیاز اندک به اعتبار و ارزش افزوده بالا را می توان،از مهم ترین شاخص های این هنر - صنعت ارزشمند قلمداد کرد.


http://www.irna.ir