میانمار Myanmar برای توسعه گردشگری پایدار کار می کند

فرداد پرواز

18 دی 1396


معاون دوم میانمار، هنری وان تیو U Henry Van Thio، اخیرا با تأکید بر ضرورت ایجاد مسیرهای گردشگری جدید و جاذبه و ترکیب نوآوری با منابع طبیعی فراوانی برای ایجاد انتخاب بیشتر برای گردشگران خواستار بررسی طرح توسعه گردشگری پایدار بوده است.یون هنری وان تیو، که همچنین رئیس کمیته مرکزی توسعه صنعت گردشگری طبیعی است، خواستار برنامه ریزی سیستماتیک برای توسعه بخش گردشگری شد.او گفت: "با وجود فراوانی مناظر طبیعی و جاذبه های توریستی، شمار بازدیدکنندگان میانمار هنوز کمتر از حد انتظار است."وی در حالی که میانمار را به عنوان جایگاه منافع خود تبلیغ می کرد، بر نیاز به ارائه خدمات راحت و ایمن و غذای سالم برای بازدیدکنندگان تأکید کرد.


http://www.xinhuanet.com