مکزیک میلیون ها کرسی را در ظرفیت هوایی در سال 2017 اضافه می کند

فرداد پرواز

02 دی 1396


ارقام از اداره گردشگری مکزیک نشان داده است که اتصال بین المللی هواپیمایی به کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است - به میزان 28 میلیون کرسی در پروازهای مستقیم به مکزیک در سال است.این شامل 2.6 میلیون کرسی است که تاکنون در سال 2017 اضافه شده است، که نشان دهنده نرخ رشد 10.2 درصدی نسبت به سال 2016 است.این رشد در ظرفیت جدید صندلی نزدیک به یک میلیون صندلی جدید برای سال اعلام شده در تاریخ 29 ژانویه 2017 نزدیک به سه برابر است.این ارقام شامل صندلی هایی در مسیرهای مستقیم جدید و همچنین کرسی های اضافی در مسیرهای موجود که در آن فرکانس ها افزایش یافته یا ظرفیت های هواپیمائی که این مسیرها به آن نیاز دارند، به روز شده است.هکر فلورس، مدیر اجرایی کمیته توریستی مکزیک گفت: "این رشد مداوم در ارتباطات هوایی بین المللی با توجه به جذابیت مکزیک به عنوان یکی از مهمترین مقصد گردشگری در جهان و توانایی ما در جهت بهبود بخشیدن به صنعت گردشگری بین المللی است.


http://www.breakingtravelnews.com