مکان های ترسناک در گردشگری اروپا

فرداد پرواز

2 خرداد 98


موزه تاریخ پزشکی، بلغارستان، این موزه، به بازدیدکنندگان، درباره ابزار ابتدایی در علم پزشکی، چیزهای زیادی نشان میدهد، نمونه‌هایی از ابزار پزشکی وجود دارد که می‌توان آنها را از نزدیک دید. دیدی اینکه این ابزار و وسایل در گذشته بدون هیچ داروی مسکن، آنتی بیوتیک یا بی‌هوشی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، ترسناک به نظر می‌رسد.همچنین جمجمه‌هایی از دوران قرون وسطی، در این موزه وجود دارد که گفته می‌شود سوراخ‌هایی بر روی آن به چشم می‌خورد و این سوراخ ها در حالی بر روی جمجمه ایجاد شده که بیمار، هنوز زنده بوده است. و این، مصداق شکنجه مطلق است.

بهترین توصیه برای کسانی که ازسفر کردن معمولی و منظم خوششان نمی‌آید، بلغارستان مناطق جالبی را برایشان رقم میزند .