مومیایی کشف شده در آرامگاه ناشناخته مصری

فرداد پرواز

19آذر1396


دو هویت احتمالی برای بقایای کتانی موجود در یک آرامگاه در خارج از شهر مصر از شهر الکسور وجود دارد.باستان شناسان مصری یک مومیایی جدید را در یک آرامگاه که قبلا کشف نشده بود در نزدیکی شهر اقصر کشف کرده اند.طبق گزارش وزارت زراعت مصر، مومیایی در یکی از دو مقبره یافت شده است که برای اولین بار از آنجایی که بیست سال پیش کشف شد، مورد بررسی قرار می گیرد.مقبره ها، توسط Frederica Kampp باستان شناس آلمانی در دهه 1990 کشف شد. آنها در ناحیه ای شناخته شده به عنوان دره ابو الناگا نیاکان، در نزدیکی معبد Hatshepsut و دره پادشاهان، که در آن گنجینه Tutankhamun یافت شد.


https://news.sky.com