موفقیت های سینما، مولفه ای برای جذب گردشگر خارجی

فرداد پرواز

25 اردیبهشت 1396


موفقیت های سینما در دولت یازدهم مانند 367 جایزه جهانی سینما در سال گذشته، مولفه ای برای جذب گردشگران خارجی به منظور سفر به ایران بوده است.

صنعت سینما رابطه مستقیمی با صنعت گردشگری دارد و دولتی که به سینمای کشور ،در همه عرصه های آن مانند داخلی و بین المللی به عنوان یک مولفه اثربخش، اهمیت بیشتری دهد، موفقیت بیشتری در جذب توریست بدست می آورد.

رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در تبیین رابطه صنعت سینما و صنعت گردشگری بیان کرد: صنعت سینما تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد. با کسب هر جایزه توسط ایران در جشنواره های بین المللی، بلافاصله هزاران کلمه مثبت، درباره کشورمان نوشته و گفته می شود.

این هنرمند ادامه داد: در همه رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی اتفاقات خوب سینمای ایران انتشار می یابد، در نتیجه ایران به عنوان یک کشور خوب به جهانیان معرفی می شود و رابطه مستقیم صنعت سینما و صنعت گردشگری شکل می گیرد؛ همین اتفاق مثبت، گردشگر را به سمت ایران روانه می کند.

او با اشاره به افتخارات سینمای ایران ،در دولت یازدهم افزود: سال گذشته در دولت تدبیر و امید، ایران توانست 367 جایزه جهانی را در رده هایی مانند اسکار تا رده های پایین تر همه ی رشته ها مانند فیلم داستانی، کوتاه و انیمیشن دریافت کند.

وی بیان کرد: کسب 367 جایزه جهانی در جشنواره هایی که کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا در آن حضور دارند، افتخار بزرگی است و اثرات بسیار مطلوبی بر نگاه گردشگران خارجی به ایران ایجاد می کند و باعث جذب توریست به کشور می شود. دولت یازدهم توانسته است ،فضای مناسبی در این رابطه ایجاد کند.


http://www.donyayesafar.com