موسسه Global Wellness Institute مطالعاتی در مورد حذف موانع بین زیبایی و سلامتی را منتشر می کند

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


گزارش به رهبری Anjan Chatterjee, MD, FAAN، دانشگاه Pennsylvania، " beauty is good–disfigured is bad" است. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از کلمات که عناصر هر دو زیبایی و سلامتی را به تصویر می کشد، ممکن است بتواند شکاف ادراکی را به هم متصل کند. براساس گزارش اخیر که توسط موسسه غیر انتفاعی سلامت جهانی (GWI) حمایت می شود، افراد خوش تیپ در زندگی به مزایای زیادی می رسند: آنها احتمال بیشتری دارند که استخدام شوند، تصور می شود هوشمندانه تر عمل می کنند و قابل اطمینان هستند.


https://www.traveldailynews.com