موزه هدایای رئیس جمهور!

فرداد پرواز

17 تیر 98


طبقه سوم موزه هنرهای زیبای سعدآباد به تملک ریاست جمهوری درآید البته در قالب موزه. براساس نامه ای که به امضای محمد خیاطیان، اعلام شده که «ترتیبی اتخاذ شود در اسرع وقت بهره برداری از طبقه سوم ساختمان موزه هنرهای زیبای سعدآباد طی فرآیندی قانونی جهت کاربری موزه ای در اختیار نهاد مذکور و به نماینده معرفی شده ای که متعاقبا اعلام می شود، تحویل شود.» این در حالی است که محمدرضا کارگر در نامه تاکید می کند: باید این درخواست بررسی شود، حتی اگر این درخواست به عنوان یک مکان برای ایجاد موزه تخصصی برای هدایای رئیس جمهور مطرح شده باشد، ما در کاخ سعدآباد مکان های مستقل و مناسبت تری برای این منظور داریم. او اعلام می کند: اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی، از اینکه مکانی مشخص و مستقل تر برای ایجاد این موزه درنظر بگیرد، استقبال می کند. در سال 1364 ساختمان سابق وزارت دربار پس از سه سال گردآوری مجموعه بی نظیری از آثار هنری ایران و سایر کشورهای جهان شامل بیش از سه هزار تابلو نقاشی ارزشمند و تندیس های منحصر به فرد به دست آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت به صورت رسمی افتتاح شد. این آثار از کاخ های سلطنتی، دفاتر وزارت دربار، موزه های منحل شده ای مانند موزه نگارستان و سایر اماکن سلطنتی جمع آوری شده بودند. آثار ایرانی این موزه از دوران صفوی تا هنرمندان معاصر مانند میرزا بابا، آقا صادق، عبدالله خان، مهرعلی اصفهانی و کمال الملک تا هنرمندان دوره معاصر مانند سهراب سپهری،فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، نصرالله افجه ای، رضا مافی، پروانه اعتمادی، منیر فرمانفرماییان و هنرمندان صاحب نام پیشگام هنر معاصر ایران دیده می شود.