مهم ترین برنامه های معاونت گردشگری در سال 96

فرداد پرواز

29 فروردین 1396


دستورالعمل همکاری با سمن ها در توسعه طرح همیار گردشگر به زودی به استان ها ابلاغ و همایش ملی، «گفتمان مهمان نوازی» نیز برگزار می شود. "معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی"

به گزارش «ایرنا»، مرتضی رحمانی موحد تاکید کرد: «در راستای اقدامات مثبت سازمان در دولت یازدهم، سال 96 سال اول اجرای برنامه ششم است ،و همه باید با همکاری و همفکری، خود را برای اجرای هر چه بهتر برنامه ششم آماده کنیم.»

وی در تشریح برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: «سه راهبرد و هدف گذاری کلان در برنامه ششم وجود دارد که شامل موضوع دخالت اصناف، بحث مربوط به تشکل های حرفه ای و تخصصی در پیشبرد فعالیت های سازمان و واگذاری بخشی از امور اجرایی به تشکل ها می شود.»

معاون گردشگری همچنین به طرح ضربتی اشتغال و تولید در 73 روستای هدف گردشگری اشاره کرد و از اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات گردشگری در سال جاری خبر داد.


http://www.donyayesafar.com