مناظر فیلم‌های دیزنی در دنیای واقعی

فرداد پرواز

4 خرداد 98


یخ‌زده (Frozen) - کلیسای سنت اولف، بالستراد نروژ

کلیسایی که در آن تاج‌گذاری السا بود در واقع یک تقلید کارتونی از کلیسای سنت اولف در بالسترداد نروژ است. این کلیسای کوچک انگلیسی توسط ناتویکن و همسرش مارگارت گرین ساخته شد تا بتوانند در آنجا به پرستش خدا بپردازند.