مناطق انگلیسی از افزایش تعداد بازدید کنندگان استقبال می کنند

فرداد پرواز

30 دی 1396


گردشگران بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری به مناطق انگلیسی مراجعه می کنند.آمار رسمی منتشر شده امروز نشان می دهد که در 9 ماه اول سال 2017، 12.7 میلیون بازدیدکننده از مناطق انگلیسی در خارج از لندن ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال 2016 به میزان 4 درصد افزایش یافته است.بازدید کنندگان بین المللی طی این مدت 6/1 میلیارد پوند در سراسر منطقه انگلستان خرج کردند.از ژانویه تا سپتامبر سال گذشته، 909،000 بازدیدکننده از خارج از کشور به Wales منتقل شدند، در مقایسه با همان زمان در سال 2016، شش درصد و بازدید کنندگان 337 میلیون پوند هزینه کردند."گردشگری یکی از مهمترین صنایع صادراتی است و ما پیش بینی میشود که رشد در سال 2018 ادامه یابد.


http://www.breakingtravelnews.com