معیار اعلام روند نشستن دهمین نشست سال 2018

فرداد پرواز

28 دی 1396


برنامه ریزان به دنبال هتل ها و استراحتگاه ها برای ایجاد محیط های جلسه ای هستند که باعث می شود شرکت کنندگان به طور ناخودآگاه، الهام بخش تعامل، باز بودن، صداقت، شفافیت و افسانه ای متقابل برای شرکت کننده و سازمان خود سودمند باشند.

چوب (هوستون)، TEXAS - Benchmark، یک شرکت مهمان نوازی جهانی، اعلام کرده است "روند نشست بالا برای 2018" که توسط خواص آن مشاهده شده است. Benchmark یک شرکت مدیریت جهانی مهمانداری جهانی مبتنی بر ایالات متحده است که 70 هتل، استراحتگاه و مراکز کنفرانس را در مجامع بین المللی و هتل ها و مجموعه های سنگ های قیمتی در سواحل، ساحل، ساحل و بین المللی در اختیار دارد.


https://www.traveldailynews.com