معرفی کشور زیبای فلیپین

فرداد پرواز

معرفی کشور زیبای فلیپین

فیلیپین یکی از بزرگترین کشورهای جهان است. این کشور در آسیای جنوب شرقی واقع شده است. جزایر آن به سه حوزه اصلی جغرافیایی - لوزون، ویسایاس و میندانائو تقسیم شده است. فیلیپین به دلیل ماهیت معماری آن، یک کشور فرهنگی متنوع است. با توپوگرافی آن شامل کوهستانی، جنگل های متراکم، دشت ها و مناطق ساحلی، فیلیپین غنی از تنوع زیستی است. این کشور به عنوان یکی از کشورهای مختلف تنوع زیستی در جهان با درصد بالایی از گیاهان و جانوران شناخته شده است.

علیرغم فقر گسترده، فیلیپین در شاخص توسعه انسانی (HDI) نسبتا خوب است، به ویژه در مقایسه با سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی. در سال 2012، اقتصاد فیلیپین رشد کشورهای همسایه را با نرخ رشد 6.6 درصد افزایش داد .

@val3


تاریخ کشور فلیپین

فیلیپین دارای تاریخ غنی است که با تأثیرات آسیایی، اروپایی و آمریکایی ترکیب شده است. قبل از استعمار اسپانیا در سال 1521، فیلیپینی ها فرهنگ غنی داشتند و با چینی ها و ژاپنی ها تجارت می کردند. در سال 1898، پس از 350 سال و 300 شورش، فیلیپینی ها با رهبران مانند خوزه ریزال و امیلیو آگینالدو موفق به کسب استقلال شدند.

در سال 1898، فیلیپین اولین و تنها مستعمره ایالات متحده شد. پس از جنگ فیلیپین آمریکایی، ایالات متحده آموزش های فراوانی به جزایر داد. فیلیپینیها در طول جنگ جهانی دوم با همکاری آمریکاییان جنگیدند، به ویژه در جنگ معروف باتان و Corregidor که به پیشرفت ژاپن و به دست آوردن استرالیا را به تأخیر انداخت. آنها از سال 1941 تا 1945 یک جنگ چریکی علیه ژاپن ها را به عهده داشتند. فیلیپین در سال 1946 خود را به استقلال بازگرداند.

فیلیپینی مردم آزادیخواه هستند، فیلیپین یک کشور دموکراسی پر جنب و جوش است که نشان دهنده 12 روزنامه ملی انگلیسی، 7 ایستگاه تلویزیونی ملی، صدها ایستگاه تلویزیونی کابلی و 2،000 ایستگاه رادیویی است.

@val3


چالش های فلیپین

در مناطق مختلف و مناطق فیلیپین تفاوت های گسترده ای در درآمد و کیفیت زندگی وجود دارد. تعداد افراد فقیر همچنان بالا بود (26.5 درصد کل جمعیت زیر خط فقر، از جمله 10 میلیون زن). در حالی که این کشور در منابع طبیعی فراوان است، به دلیل محرومیت، عدم اطمینان از مالکیت زمین، عدم دسترسی به فن آوری ها، امکانات محیطی برای گروه های فقیر در دسترس نیست. یا منابع تخریب شده اند. نابرابری های اجتماعی گسترده و تاثیر گذار بر مردم بومی، مردم عادی، زنان و بخش غیررسمی است. مردم بومی حدود 15 درصد جمعیت را تشکیل می دهند و حدود 17 درصد کل زمین را اشغال می کنند.

@val3

مبارزه برای حراست از حوزه های زمین و اجداد منجر به بی ثباتی در مناطق بومی است. در گزارش سالانه توسعه انسانی فیلیپین در شاخص نابرابری جنسیتی فیلیپین 0.418 را بدست آورده است که منعکس کننده نابرابری در مشارکت در بازار کار، نمایندگی سیاسی و دسترسی به خدمات درمانی است.

محل سکونت خود را در Ring of Fire اقیانوس آرام فیلیپین به شدت آسیب پذیر به بلایای طبیعی، به ویژه زمین لرزه، سیکلون ها و خطرات آتشفشانی. مناقشات مسلحانه طولانی مدت در میندانائو و سایر نقاط کشور و تأثیر منفی افزایش تأثیرات تغییرات اقلیمی مانع توسعه پایدار و تشدید فقر می شود.

@val3

در حالی که گزارش پیشرفت در مورد اهداف توسعه هزاره در سال 2010 در فیلیپین نشان دهنده بهبود در ارتقای برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و مالاریا است، همچنین اشاره می کند که وضعیت کلی اهداف توسعه هزاره، دلگرم کننده نیست. احتمال اینکه فیلیپین به اهداف توسعه هزاره برسد، فقر، آموزش، بهداشت مادران، اچ آی وی / ایدز و محیط زیست کم است. با محدود بودن پوشش خدمات پیشگیری، همراه با ننگ و تبعیض قوی، فیلیپین یکی از هفت کشور در سراسر جهان است که میزان شیوع اچ آی وی در بین سال های 2001 تا 2009 بیش از 25 درصد افزایش یافته است. گزارش پیشرفت، خواستار رشد اقتصادی اجتماعی پایدار است ؛ بهبود اهداف مبارزه با فقر؛ تقویت حکومت با شفافیت و پاسخگویی بیشتر برای اطمینان از بهره مندی بیشتر از منابع؛ بهبود صلح و امنیت در کشور؛ و تقویت مشارکت، از جمله با بخش خصوصی، در مورد اهداف توسعه هزاره.


موفقیت های فلیپین

اقتصاد فیلیپین به عنوان انعطاف پذیری توصیف شده است. علیرغم بحران های جهانی غذا و سوخت، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2007 به 7.1 درصد رسید و در سال 2008 3.8 درصد افزایش یافت. کشور به شدت تحت تاثیر بحران مالی جهانی نسبت به کشورهای دیگر قرار داشت: 1.1 درصدی در سال 2009، اما در سال 2010 به 7.3 درصد رسید و تمام تخمین ها را به دست آورد. در پایان سال 2009، فیلیپین به رتبه "درآمد متوسط درآمد کشور" رسیده است که نشان می دهد کمترین وابستگی به کمک و ظرفیت بیشتر برای شکل گیری توسعه خود است.

@val3

برنامه های شتاب و راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه هزاره در برنامه توسعه فیلیپین 2011-2016 گنجانده شده است. اصول طرح شامل اصلاح سیاست کلان اقتصادی برای تولید درآمد است؛ تقویت سیستم مالی؛ افزایش رقابت صنعت، کشاورزی و بخش ماهیگیری و خدمات؛ تسریع در توسعه زیرساخت ها؛ ترویج حکومتداری خوب و اجرای حکومت قانون؛ توسعه اجتماعی؛ و صلح و امنیت. این طرح به دنبال استراتژی رشد فراگیر است که فرصت های شغلی مولد را فراهم می کند، دسترسی برابر به فرصت های توسعه را تسهیل می کند و شبکه های اجتماعی را پیاده سازی می کند.

@val3

فیلیپین چارچوب های مهم سیاست گذاری و برنامه هایی برای توسعه انسانی پایدار، از جمله چارچوب ملی تغییرات اقلیمی و قانون مدیریت ریسک فاجعه، برنامه اقدام ملی حقوق بشر و مگنا کارتا زنان است. قانون داوطلبانه کار توسعه جامعه مدنی را از طریق مشارکت داوطلبانه تقویت می کند. کد دولت محلی، انتقال توابع حکومتی به دولت های محلی و عدم تمرکز ارائه خدمات اجتماعی، 20 ساله است. با این وجود، اجرای این سیاست ها و برنامه ها هنوز به دلیل شکاف در ظرفیت ها، به ویژه در سطح محلی، مانع است.

کمک های انکشافی ملل متحد به توسعه انسانی در کشور شامل حمایت موثر برای اهداف توسعه هزاره است که اکنون در فرایندهای بودجه و آماری در سطح ملی و محلی قرار دارد. نظارت مبتنی بر جامعه برآورد فقر محلی در مورد انتخاب افراد فقیر برای برنامه انتقال پول مشروط دولت فیلیپین صورت گرفته است. گزارش های مربوط به توسعه انسانی فیلیپین بحث های سیاست های ملی را در اختیار شما قرار داده و شاخص هایی برای اندازه گیری امنیت انسانی ارائه می دهد. کمیته انکشافی ملل متحد از ایجاد 17 کمیتۀ کمک رسانی ایدز به منطقه پشتیبانی کرده است که حمایت چند جانبه ای را برای اجرای واکنش محلی به شیوع بیماری ایدز رو به رشد می کند. توسعه و آموزش ظرفیت برای اولین بار شامل قومیت به عنوان متغیر اصلی در سرشماری جمعیت ملی 2010 بود که منجر به جمع آوری داده های مربوط به مردم بومی می شود که برای اطلاع رسانی به سیاست های اجتماعی استفاده می شود. یک برنامه اقدام متوسط مدت برای بهبود دسترسی به عدالت برای فقرا و یک طرح ملی برای حقوق بشر تهیه شد و از طریق حمایت از آن، کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد تصویب شد.

UNDP در حمایت از میندانائو تحت تاثیر منازعه است که از جوامع صلح و توسعه پشتیبانی می کند که مجددا درگیر جنگ های پیشین و تقویت صلحبانان برای هدایت مردم در بازسازی ساختار اجتماعی جوامع خود می شوند.

@val3

UNDP نقشه های چندین خطر را برای 27 کشور آسیب پذیر ترین استان های ساحلی تهیه کرده است. دولت ها و جوامع محلی از آنها برای برنامه ریزی، از جمله واکنش، استفاده از زمین و برنامه های مدیریت ریسک استفاده می کنند. حمایت سازمان ملل متحد توجه به سیاستگذاران را برای ارتقای انرژی های تجدید پذیر افزایش داده و منجر به تصویب قانون مجدد انرژی های تجدید پذیر در سال 2009 شده است. ظرفیت های دولت های محلی و جوامع برای مدیریت مناطق حفاظت شده و شناسایی مکانیزم های تأمین مالی که موجب مدیریت زیست محیطی تنوع زیستی و منابع طبیعی است.