معاون رییس جمهوری: گردشگری متاثر از تکانه های سیاسی است

فرداد پرواز

28بهمن1395


زهرا احمدی پور در نشست هم اندیشی «گردشگری، توسعه پایدار» که با حضور رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و نمایندگان سمن ها (سازمان های مردم نهاد) برگزار شد، اظهار داشت: سیاست ما در توسعه گردشگری، نباید قائم به فرد باشد.

وی افزود: به رغم اینکه با تغییر سیاست یا تغییر افراد تصمیم گیر در حوزه سیاسی، بخش های اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرند، اما بیشترین اثر از این تحولات سهم گردشگری است.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: سازمان ملل، سال 2017 را سال گردشگری، توسعه پایدار نامید زیرا گردشگری در قالب یک صنعت، می تواند عامل مهمی برای توسعه پایدار کشورها باشد

وی ادامه داد: گردشگری می تواند یکی از عناصر تعیین کننده سیاست های کلی نظام باشد که منابع کلی ما با آن رقم بخورد و برای دستیابی به این مهم نیازمند تدوین برنامه های دقیق و منسجم هستیم

احمدی پور گفت: وقتی از منظر پایداری به توسعه نگاه می کنیم از یک تعهد اخلاقی نیز صحبت کرده ایم که نسبت به آیندگان باید ادا شود بنابراین برای این توسعه باید اقداماتی در عرصه های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، خلق سرمایه کنیم تا ظرفیت های توسعه حاصل شود

رییس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: تعهد اخلاقی نسبت به آینده، شاه بیت اصلی توسعه پایدار است و اگر با یک نگاه اخلاقی و اجتماعی درست به توسعه پایدار نگاه کنیم همه فرصت ها و منابع به صورت عادلانه توزیع خواهد شد

وی اضافه کرد: مدیریت گسترش فقر و قلمداد کردن جوامع محلی به عنوان بازیگر اصلی می تواند در توسعه پایدار گردشگری مورد توجه قرار گیرد و ما باید نشان دهیم که در این توسعه از صنعت گردشگری فقط به دنبال درآمد نیستیم.

احمدی پور گفت: چگونگی دستیابی به توسعه به کمک گردشگری با تعیین میزان انعطاف جامعه میزبان نسبت به گردشگران ورودی و مخاطرات و مشکلات مربوطه اهمیت خاصی دارد که باید به درستی آن را برنامه ریزی و مدیریت کرد.

معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ایران این قابلیت را دارد که به عنوان مقصد برتر گردشگری در جهان باشد به شرطی که بتواند در عرصه سیاسی هم امنیت و ثبات را به اذهان گردشگران خارجی القا کند. امیدواریم با کمک دفتر منطقه ای یونسکو بتوانیم برای این توسعه پایدار گام های موثری برداریم.


http://tnews.ir