امارات از ویزای پیش از ورود برای چین معاف است

فرداد پرواز

30 آذر 1396


امارات متحده عربی و چین توافقنامه ای را امضا کرده اند که از اتباع امارات متحده عربی که دارای گذرنامه های منظم از اخذ ویزا های پیش از ورود هستند، امتناع کنند. این امکان وجود دارد تا از تاریخ 16 ژانویه تا 30 روز دیگر در هر بازدید کننده ای ادامه یابد.

یادداشت تفاهم (تفاهمنامه) در روز سه شنبه در ابوظبی توسط احمد سعید الهام الداهری معاون وزیر امور خارجه امور وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی امارات متحده عربی امضا شد و نای جیان، سفیر جمهوری خلق چین چین به امارات متحده عربی، خبرگزاری "ام ام" وام گزارش داد.

الغیری گفت که از 16 ژوئن 2018، شهروندان امارات متحده عربی می توانند بدون دریافت یک ویزا از قبل از ورود به چین و حداکثر 30 روز در هر بازدید به آنجا سفر کنند. الغیری افزود که حرکت دولت چین نشان دهنده میزان پیشرفت امارات متحده عربی است و موجب تقویت روابط دوجانبه و راه های جدید برای رشد گردشگری و تجارت بین دو کشور دوستانه می شود.


http://www.ttnonline.com