مطالعه جدید Contiki تاثیر سفر بر جوانان را نشان میدهد

فرداد پرواز

13 آذر 1396


این برند یک مطالعه را انجام داد که توسط روانشناس برجسته اجتماعی آدام گانلینسکی، با ارزیابی 3،000 18-35 ساله در سراسر جهان انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که سفر تاثیر مثبت و عمیق بر جوانان دارد مانند: دنبال کردن حرفه های خود، هدف گیری و یادگیری هدف و مشارکت سیاسی وکارآمدی، ارتباط بین نژادی و آگاهی فرهنگی.

کسانی که سفر می کنند، تصورات مثبت بیشتری نسبت به خودشان دارند.یافته ها نشان می دهد که مسافران جوان روابط بین فردی قوی تر دارند و به طور فعال در جستجوی دوستی های جدید هستند (42 درصد)آنها در حرفه های خود موفق تر هستند، زیرا آنها با مهارت های بیشتری مانند سازگاری، آگاهی فرهنگی و تفکر خلاق مجهز می شوند و از چالش های جدید نمی ترسند. اعتماد آنها به فرهنگ های مختلف و مشارکت سیاسی آنها را بیشتر از همه در سطح جهانی و از نظر اقتصادی آگاه می کند. مهم تر از همه، آنها 19 درصد شادتر از همسالانشان هستند که در سطح بین المللی سفر نکرده اند.


https://www.traveldailynews.com